TACK

1. Bekräftelse
Vi har skickat ett e-postmeddelade till den adress du uppgav som kvitto på dina uppgifter.

Skulle du efter tio minuter inte fått något mail från oss måste du ta kontakt med oss
info@mc-utbildarna.nu  och meddela att du inte fått bekräftelsen,

2. Betalning
Du måste själv ansvara för att inbetalning sker för kursavgift. Vi skickar inte ut inbetalningskort.
Betalning ska vara gjord senast fem dagar före kurstillfället. Betalning kan endast göras till Plusgiro 66 38 33-2 eller Swish 123 43 96 487

Vid inbetalning ange ditt namn, personnummer och kursdatum i fältet för övriga meddelanden istället för OCR. Sker bokningen mindre än tre dagar före kursdagen betalar du avgiften omgående. Du skriver då ut en kopia och visar upp på kursdagen. Alternativt kan du kan även maila en kopia på din inbetalning till info@mc-utbildarna.nu 

Beloppet för Riskutbildning del 2 är 3 300 kr och helger 3 800 kr (inkl. moms).

3. Avbokning
Eventuell avbokning av kurs skall ske via mail eller telefon. Avbokning ska ha kommit oss tillhanda senast sju dagar (en vecka) före kursdag. Sker avbokningen senare debiteras du halv avgift.
Avbokning är giltig först när du mottagit skriftlig bekräftelse på att din avbokning är mottagen.
Uteblir du från bokad kurs, oavsett skäl, är du skyldig att erlägga hela kursavgiften.